Ολοσέλιδη καταχώριση του γυμναστηρίου μας στην εφημερίδα 'Στάδιο'

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο για να ξεφυλλίσετε την ηλεκτρονική έκδοση της εφημερίδας 'Στάδιο' ημερομηνία έκδοσης  09.11.13 και να δείτε την ολοσέλιδη καταχώρηση του γυμναστηρίου μας.

 

http://www.woop.gr/sites/default/files/01-Stadio_10112013.pdf